Sähköturvallisuus

MATKAILUAJONEUVOJEN JA LEIRINTÄALUEIDEN SÄHKÖASENNUKSET

Pienjännitesähköasennuksia koskeva standardi SFS -6000 on uusittu ja tuli voimaan 10.9.2007.  Uusitussa standardissa matkailuajoneuvojen ja leirintäalueiden asennuksia käsitellään aiempaa laajemmin kahdessa eri standardin osassa:

 • SFS 6000 -7- 721 ”Matkailuajoneuvojen sähköasennukset”
 • SFS 6000-7-708 ”Leirintäalueet”

Liitäntäjohdon pituussuositus on 25 m.

Matkailuajoneuvon liittäminen sähköverkkoon Uusitussa standardissa ei ole tullut muutoksia itse liitäntäkaapelin suhteen. Sen sijaan sen käyttöön on tullut seuraavia täsmennyksiä

 • liitäntäkaapelissa ei saa olla jatkoja eikä jatkopistorasioita adapteria lukuunottamatta
 • ketjuttaminen ajoneuvolta toiselle on kielletty
 • sukopistotulpalla varustettua liitäntäkaapelia ei saa liittää adapterilla tämän standardin mukaisiin asennuksiin, mutta
 • tämän standardin mukaisen liitäntäkaapelin saa kytkeä sukopistorasiaan adapterilla


Sukojohdon liittäminen adapterilla ei ole sallittua.

Adapteri, jolla liitäntäjohdon saa liittää sukopistorasiaan.

Huom! Nämä vaatimukset ovat voimassa myös treffien ja tapahtumien aikana, joissa on rakennettu tilapäisverkkoja. Liitäntäkaapelin (EN -tyyppinen) matkailuajoneuvosta tämän standardin mukaiseen sähköverkkoon tulee olla seuraavien vaatimusten mukainen:

 • suositeltava pituus 25 m (1)
 • poikkipinta vähintään 2,5 mm2
 • mitoitusvirta vähintään 16 A
 • 3-napainen, suojajohtimellinen
 • taipuisaa säänkestävää kumikaapelia
  tyypiltään H07RN-F tai vastaava
  liitäntäkaapelissa on käytettävä
  teollisuusstandardin SFS-EN 60 309-
  2 mukaista pistotulppaa ja kojepistoketta

(1) Liitäntäkaapelin määräävänä pituusperusteena on että se yltää ilman jatkoja sähköverkon pistorasiaan, joka saa olla enimmillään 20 m etäisyydellä paikoituksesta. Tämän takia pituudeksi suositellaan 25 m. Kaapeli siis saa olla lyhyempi tai pidempi kuin 25 m kunhan siinä ei ole jatkoja. Sähköverkkoon liittyminen on mahdollista kolmella eri tavalla:

 1. Suoraan EN -tyyppisellä liitäntäkaapelilla
 2. Sukoverkkoon EN -tyyppisellä kaapelilla adapterin kanssa
 3. Sukoverkkoon vanhan -tyyppisellä sukopistotulppaisella kaapelilla

Liitäntäkaapeliksi kannattaa hankkia 25 m pitkä kaapeli ja siihen adapteri, jolla voi liittyä tarvittaessa sukopistorasiaan. Näin voi liittyä yhdellä kaapelilla sekä suko- että EN -pistorasiaverkkoihin. Matkailuajoneuvoalueiden sähköasennukset:

 • suositellaan käytettävän maakaapeleita
 • ilmajohtojen oltava eristettyjä ja vähintään 6 metrin korkeudella
 • leirintäpaikkaa ei saa sijoittaa suurjänniteilmajohdon alle
 • kutakin matkailuajoneuvopaikkaa kohti pitää olla vähintään yksi pistorasia
 • pistorasia saa olla enintään 20 metrin päässä paikoituksesta
 • kullakin pistorasialla pitää olla oma ylivirta (sulake) – ja vikavirtasuojaus
 • pistorasioiden tulee olla mitoitettu vähintään 16 A nimellisvirralle ja
  teollisuusstandardin SFS-EN 60 309-2 mukaisia ja 0,8-1,5 m korkeudella
  maasta

Teksti ja kuvat. Markku Vänskä SF-Caravan ry:n turvatoimikunnan puheenjohtaja.

Yhteystiedot

Koivulehto SFC (H14)
Isoniementie 570
62710 Alajärvi
Puh. 040 518 7205
mail(at)sfcjarviseutu-koivulehto.net